Bảo Hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH MÁY CẤY LÚA

1. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH
Những trường hợp sau đây sẽ không được bảo hành :

 • Hư hỏng do chăm sóc, bảo dưỡng, bảo quản hoặc lưu trữ không đúng cách.
 • Hư hỏng do tai nạn, dùng sai mục đích và chức năng, dùng không đúng cách hoặc dùng vượt giới hạn định mức cho phép.
 • Hư hỏng do tự ý điều chỉnh, sửa chữa, cải tiến mà không được KVC phê chuẩn.
 • Hư hỏng do sử dụng những phụ tùng, thiết bị, bộ phận không chính hiệu Kubota hoặc do dùng các loại nhớt không đúng tiêu chuẩn đã chỉ định trong tài liệu hướng dẫn sử dụng.
 • Hư hỏng do sử dụng những nông cụ, dụng cụ đi kèm không phù hợp (Xem sách hướng dẫn để biết thêm chi tiết về cách sử dụng các nông cụ kèm theo).
 • Hư hỏng do sử dụng nhiên liệu không đúng quy định.
 • Hư hỏng do những thiên tai như: động đất, bão, lụt, hỏa hoạn…
 • Những hao mòn và trầy xước thông thường sẽ không được bảo hành.
 • Hư hỏng phát sinh từ việc không bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ đúng theo như “Tài liệu hướng dẫn sử dụng” của KVC.
 • Những hao mòn thông thường và những vật tư, phụ tùng tiêu hao tất yếu trong quá trình sử dụng sẽ không được bảo hành, theo bảng liệt kê dưới đây:

Danh mục các chi tiết, phụ tùng không thuộc bảo hành

1. Các loại lọc (Lọc nhớt, Lọc gió, Lọc nhiên liệu)7. Tất cả dây curoa
2. Các bộ phận bằng nhựa8. Tất cả cầu chì
3. Các bộ phận bằng cao su và lốp xe9. Tất cả đèn
4. Tất cả các miếng đệm, phớt10.Bình xăng con
5. Các chốt, đai ốc, vòng đệm, bulong11.Bugi
6. Nhớt, nước, mỡ bò, nhiên liệu 

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH MÁY KÉO

1. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH
Những trường hợp sau đây sẽ không được bảo hành :

 • Hư hỏng do chăm sóc, bảo dưỡng, bảo quản hoặc lưu trữ không đúng cách.
 • Hư hỏng do tai nạn, dùng sai mục đích và chức năng, dùng không đúng cách hoặc dùng vượt giới hạn định mức cho phép.
 • Hư hỏng do tự ý điều chỉnh, sửa chữa, cải tiến mà không được KVC phê chuẩn.
 • Hư hỏng do sử dụng những phụ tùng, thiết bị, bộ phận không chính hiệu Kubota hoặc do dùng các loại nhớt không đúng tiêu chuẩn đã chỉ định trong tài liệu hướng dẫn sử dụng.
 • Hư hỏng do sử dụng những nông cụ, dụng cụ đi kèm không phù hợp (Xem sách hướng dẫn để biết thêm chi tiết về cách sử dụng các nông cụ kèm theo cho từng loại máy kéo).
 • Hư hỏng do sử dụng nhiên liệu không đúng quy định.
 • Hư hỏng do những thiên tai như: động đất, bão, lụt, hỏa hoạn…
 • Những hao mòn và trầy xước thông thường sẽ không được bảo hành.
 • Hư hỏng phát sinh từ việc không bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ đúng theo như “Tài liệu hướng dẫn sử dụng” của KVC.
 • Những hao mòn thông thường và những vật tư, phụ tùng tiêu hao tất yếu trong quá trình sử dụng sẽ không được bảo hành, theo bảng liệt kê dưới đây:

Danh mục các chi tiết, phụ tùng không thuộc bảo hành

Động cơCác chi tiết khác
1.Các loại lọc dầu – lọc nhớt1. Các chốt, đai ốc, vòng đệm
2. Lọc nhiên liệu2. Tất cả các miếng đệm, phớt
3. Các thành phần của lọc gió3. Các bộ phận bằng nhựa
4. Vòi phun nhiên liệu – bơm cao áp4. Các bộ phận bằng cao su
Điện5. Các bộ phận bằng kính
1. Các loại cầu chì6. Đĩa bố ly hợp
2. Các loại đèn7. Ống lót

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP

1. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH
Những trường hợp sau đây sẽ không được bảo hành :

 • Hư hỏng do chăm sóc, bảo dưỡng, bảo quản hoặc lưu trữ không đúng cách.
 • Hư hỏng do tai nạn, dùng sai mục đích và chức năng, dùng không đúng cách hoặc dùng vượt giới hạn định mức cho phép.
 • Hư hỏng do tự ý điều chỉnh, sửa chữa, cải tiến mà không được KVC phê chuẩn.
 • Hư hỏng do sử dụng những phụ tùng, thiết bị, bộ phận không chính hiệu Kubota hoặc do dùng các loại nhớt không đúng tiêu chuẩn đã chỉ định trong tài liệu hướng dẫn sử dụng.
 • Hư hỏng do sử dụng những nông cụ, dụng cụ đi kèm không phù hợp (xem sách hướng dẫn để biết thêm chi tiết về cách sử dụng các nông cụ kèm theo máy).
 • Hư hỏng do sử dụng nhiên liệu không đúng quy định.
 • Hư hỏng do những thiên tai như: động đất, bão, lụt, hỏa hoạn…
 • Những hao mòn và trầy xước thông thường sẽ không được bảo hành.
 • Hư hỏng phát sinh từ việc không bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ theo như “tài liệu hướng dẫn sử dụng”
 • Những hao mòn thông thường và những vật tư phụ tùng tiêu hao tất yếu trong quá trình sử dụng sẽ không được bảo hành, theo bảng liệt kê dưới đây:

Danh mục các chi tiết, phụ tùng không thuộc bảo hành

Động cơCác chi tiết thuộc bộ phận gặt đập
1. Các loại lọc dầu – lọc nhớt1. Các lọai dây cu roa
2. Lọc nhiên liệu2. Răng đập
3. Các thành phần của lọc gió3. Thanh lưỡi cắt
4. Vòi phun nhiên liệu – bơm cao ápCác chi tiết khác
Điện1. Các chốt, đai ốc, vòng đệm
1. Các loại cầu chì2. Tất cả các miếng đệm, phớt
2. Các loại đèn3. Các bộ phận bằng nhựa
 4. Các bộ phận bằng cao su
 5. Các bộ phận bằng kính

Để biết thêm chi tiết vui lòng tham khảo sách hướng dẫn sử dụng